V příjemném prostředí „Vinařství u kapličky“ v Zaječí se ve čtvrtek 18. května 2023 společnost Dataflex Security, s.r.o. zúčastnila partnerské konference společnosti QI GROUP a. s.

   Společnost QI GROUP a. s. je významným českým softwarovým producentem komplexních podnikových informačních systémů. Opírá se o širokou síť svých implementačních partnerů, kteří se dále specializují na vývoj, „customizaci“ a podporu jednotlivých modulů, jimiž QI pokrývá veškeré oblasti podnikového IS.

   Touto akcí jsme chtěli poukázat na výhodnost spolupráce aplikační partner – specializovaný dodavatel. V tomto případě dokážeme partnerům QI poskytnout veškeré produkty z našeho portfolia s širokou škálou přidané hodnoty. Jedná se zejména o čtečky čárových kódů, průmyslová koncová zařízení, PC, AIO + displej, a v neposlední řadě tablety s příslušenstvím.

   Nedílnou součástí naší nabídky jsou i služby - od produktových a technických konzultací, testů vybraných zařízení, bezplatných zápůjček zařízení, až po certifikované sladění produktu s vlastní aplikací.

   Dataflex Security, s.r.o. poskytuje produkty partnerům za velmi zajímavé ceny, přičemž lze využít i další výhody partnerských programů.

   Akce prokázala, že též QI GROUP a. s. nahlíží na formu takové spolupráce jako na vysoce přínosnou.  Především proto, že spoluprací se specializovaným dodavatelem eliminuje řadu nadbytečných „vlastních kroků“ v oblasti výběru + implementace vhodného HW pro jeho aplikace, a může se tak plně soustředit na své obchodní a vývojové priority.

   Věšíme, že QI rozšíří řady spokojených odběratelů od VAD Dataflex Security, s.r.o., a stane se tak další významnou SW partnerskou společností využívající našich služeb.